Welcome to Admissions

Members 2019-20

 1. Nitin Raj Bhagat 
 2. Ankit Bage 
 3. Navneet Kerketta 
 4. Prema Oraon 
 5. Pawan Oraon 
 6. Sahil Kumar Singh 
 7. Prateek Oraon
 8. Saurav Oraon
 9. Anuj Oraon 
 10. Priti Oraon (B)
 11. Nishi Oraon 
 12. Suhana Kumari
 13. Neha Oraon
 14. Kaushalya Kumari 
 15. Roshan Lakra 
 16. Lakshman Barla